Site Overlay

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling

Wanneer je als ondernemer minder dan 1.883 moet betalen aan de belastingdienst (na aftrek van de voorbelasting) kan het zijn dat via deze regeling je minder of geen omzetbelasting hoeft te betalen aan de Belastingdienst. Deze regeling heet de kleine ondernemersregeling.

Voorwaarden

Je komt voor de regeling in aanmerking als is voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • De onderneming is een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap of een vennootschap onder firma)
  • Na aftrek van de voorbelasting is het te betalen btw bedrag minder dan € 1.883 in een jaar.
  • De onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Bij een te betalen bedrag van 1.345,- of minder hoeft er geen BTW betaald te worden.

Indien het bedrag tussen de 1.346,- en 1.883 is er vermindering mogelijk. Deze vermindering is 2,5 keer het verschil tussen 1.883 en het oorspronkelijk te betalen bedrag.

Wanneer u een onroerende zaak verhuurd aan een ondernemer en over deze huur BTW berekend is de regeling voor deze BTW niet toepasbaar. Voor andere bedrijfsactiviteiten kan de regeling wel gelden.

Rekenvoorbeeld:

Een ondernemer heeft een jaaromzet van 50.000 exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting van 21% is 10.500,-.

Aan omzetbelasting op inkoopfacturen heeft hij 8.769,00 betaald.

De betalen omzetbelasting wordt als volgt:

Te betalen btw (21% van € 50.000)  10.500,00
Voorbelasting     8.769,00
Btw-bedrag vóór vermindering  1.731,00
Vermindering voor kleine ondernemers 2,5 x ( €1.883 – €1.731)      380,00
Te betalen  1.351,00

Indien u verwacht de komende jaren minder dan 1.346 aan belasting te moeten betalen kunt u ontheffing voor de administratieve verplichting aanvragen.  Er hoeven dan geen facturen meer verzonden te worden of in ieder geval geen BTW vermeld te worden. Indien dit toch gebeurd vervalt de ontheffing.

Vond je dit artikel nuttig? Heeft u vragen over de kleine ondernemersregeling. Laat hier je reactie achter of neem contact met ons op.